ACTUEEL

Welkom op de site van Psycares

Welkom bij PsyCares

De naam PsyCares is een samenvoeging van de woorden ‘Psyche’ en ‘Care’ en omvat de kern waarvoor wij staan: zorg naar menselijke maat met toewijding en kwaliteit. PsyCares staat open voor iedereen in het veld van hulpverlening. PsyCares is niet gebonden aan een bepaalde vorm van hulpverlening, stroming of benadering. Wij zijn dus geen beroepsvereniging om je te accrediteren bij zorgverzekeraars, maar nodigen je uit vanuit professionele dialoog maatschappelijk bij te dragen aan zorg en hulp.

Wij willen bruggen bouwen; out-of-the-box. Maatschappelijk en tussen hulp- en zorgverleners onderling, naar cliënten en doelgroepen in de samenleving. Wij zijn een kenniscentrum en een platform van dialoog en acties die ons drijven, als bouwers van bruggen.

Een ieder die zich  aangetrokken voelt tot onze stijl en werkwijze is uitgenodigd aan deze dialoog deel te nemen. Daarnaast kun je je aansluiten bij PsyCares door een lidmaatschap. Daarmee sluit je je aan bij een vernieuwend en innovatief platform van vakgenoten, die zich onderscheiden in kwaliteit en gedrevenheid.

Van belang is dus de inbreng van actuele, professionele en maatschappelijk relevante thema’s en hoe we deze samen vorm  geven in concrete doelen en acties.