Kwaliteitsbewaking

Wij vinden kwaliteit en deskundigheid heel belangrijk. De counsellors die bij Psycares zijn aangesloten voldoen daarom aan strenge criteria en kwaliteitseisen en hebben een bij- en nascholingsverplichting. Onze counsellors zijn zelf verantwoordelijk voor de ontwikkeling van hun professionaliteit en scholing.

Ons kwaliteitsbeleid bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Zorgvuldige selectie bij toelating (toelatingscriteria)
  • Minimum aantal cliëntgebonden contacturen per jaar
  • Permanente bij- en nascholingsverplichting
  • Visitatiebezoek (praktijkbezoek en toetsing naleving criteria)
  • Toetsing en herregistratie
  • Accreditatie van de verplichte scholing
  • Supervisie en intervisie