Toelatingsprocedure

Voordat je een aanvraag doet voor een  intakegesprek is het goed te weten waar jij staat in je professie. Daarvoor vragen wij onder andere naar je diploma’s en vakopleidingen. Daarnaast willen we weten wat jou motiveert om je bij PsyCares aan te sluiten en je beweegredenen in je vak als hulpverlener/begeleidingskundige. In het intakegesprek word je beoordeeld op je professionaliteit en bijdrage aan PsyCares.

De kosten voor het intake- en beoordelingsgesprek zijn eenmalig en niet restitueerbaar, ook niet na een afwijzing. Wel is het mogelijk je aanmelding aan te houden als uit de beoordeling blijkt dat op termijn een aanvulling van vereisten haalbaar is en je voldoet aan de overige criteria.

De stappen zijn hier beschreven

Accreditatie

Bij- en nascholing vormen een belangrijk onderdeel van de professionele vorming. Je accreditatie is voor onbepaalde tijd, mits je blijft voldoen aan de jaarlijkse Nascholingsverplichting. Hieronder vallen verplichte Intervisie en Nascholing. Dit laatste in de vorm van korte opleidingen/workshops en ook (deels) gratis professionaliseringsdagen georganiseerd door PsyCares.

De eisen tot na- en bijscholing staan beschreven in het document Na- en bijscholing.

Praktijkvoering en ervaring

Startende Hulpverleners worden beoordeeld op hun ervaring met betrekking tot praktijkvoering. Tijdens de intakeprocedure spreken wij af welke extra ondersteuning/praktijkbegeleiding wij noodzakelijk achten. Dit kan bijvoorbeeld in de vorm van supervisie of extra praktijkondersteuning.

Geaccrediteerde Opleidingen

In principe geldt dat accreditatie voor ons maatwerk is. Dat houdt in dat we kijken naar jou als persoon, je opleidingscurriculum en werkervaring.
Inmiddels zijn we gestart met accreditatie van opleidingen. Dit vergt nog veel inspanning.

Ook door de ervaring van de bij ons aangesloten beroepsbeoefenaren krijgen wij steeds meer inzicht in de kwaliteit van opleidingsinstituten.

De basale eisen – individueel – zijn vastgelegd in ons Curriculum.  Hierin kun je zowel kwalitatief als kwantitatief inzicht krijgen in de eisen die wij stellen.