Waarom lid worden?

Vooral startende therapeuten en counsellors worden geconfronteerd met tal van zaken rondom hun praktijkvoering en aanvullende eisen voor Zorgverzekeraars. PsyCares faciliteert haar deelnemers hierbij.

Natuurlijk is het voldoen aan allerlei eisen van belang. Het gaat echter om jouw professionele ontwikkeling en jouw behoeften. Je wilt zekerheid over de kwaliteit en de bijdrage die dit geeft in jouw verdere ontwikkeling. Je kunt daarbij denken aan zaken zoals:

 • Supervisie
 • Leertherapie
 • Opzet van een Intervisiegroep
 • EVC-trajecten
 • Praktijkbegeleiding voor jouw specifieke situatie
 • Praktische zaken aanmelding VEKTIS / RBNG
 • Lange termijn professionalisering; hoe geef je die vorm?
 • Studiedagen en workshops
 • Profilering vanuit specialisme en doelgroep; samen sterk.
 • Samenwerking met kennisinstituten
 • PR en verkoop; hoe doe je dat?

Omdat wij scherp kunnen bemiddelen en beschikken over een netwerk van opleiders, supervisoren en overige deskundigen, zijn wij in staat je gericht en professioneel verder te begeleiden. Onze filosofie is dat je betaalt voor wat je krijgt. Binnenkort publiceren wij een eerste lijst van deze vormen van ondersteuning en verdere mogelijkheden om je te faciliteren bij jouw verdere ontwikkeling.

Wat houdt jouw deelname aan PsyCares in?

 • Je bent opgenomen in een groep van professionele hulpverleners met een jong en dynamische allure.
 • Je bent partner in een beroepsorganisatie waarin het delen van kennis belangrijk is.
 • Je kunt met korte en directe lijnen invloed uitoefenen op nieuwe ontwikkelingen.
 • Je kunt een groep starten die zich wil verdiepen in een bepaald thema en deelnemen in een intervisiegroep.

Wat je kunt verwachten?

 • Je hebt recht op twee gratis professionaliseringsmiddagen die meetellen voor je nascholing.
 • Je ontvangt gratis het vakblad Counselling Magazine.
 • Je bent aangemeld bij een groep van Zorgverzekeraars, indien je voldoet aan de eisen.
 • Je hebt de mogelijkheid je aan te sluiten bij de RBNG-koepel voor extra mogelijkheden voor vergoeding bij Zorgverzekeraars. Hiervoor gelden aanvullende voorwaarden.
 • Je ontvangt – als je dat wilt – extra maatwerk begeleiding al naar gelang je behoeften. Hiervoor kun je een aanvullende overeenkomst aangaan met PsyCares.
 • Je hebt toegang tot de site van PsyCares (Intranet) waarop jij een eigen profiel kunt aanmaken, dat toegankelijk en zichtbaar is voor iedereen. Dit biedt een mogelijkheid tot persoonlijke profilering en meer PR.
 • Je hebt recht op ondersteuning bij klacht en tuchtzaken. Wij hebben hiervoor een klacht en tuchtreglement, dat bindend is.