Supervisie

Supervisie/ Supervisoren Regeling PsyCares

Ten behoeve van leden is een lijst opgesteld van door PsyCares geaccrediteerde Supervisoren. De supervisorenregeling maakt onderdeel uit van het plan  ‘Professionalisering en Accreditatie 2012′.

De supervisoren voldoen aan de eisen zoals gesteld door de beroepsgroep (onder andere LVSC), zijn aangesloten bij een opleidingsinstituut of beroepsvereniging voor supervisoren en zijn publiek aldaar vindbaar op de betreffende site. Zij vallen daarmee onder het klacht- en tuchtrecht voor supervisoren. Ook is de ontvangen supervisie in al deze situaties veelal overdraagbaar voor andere doelen en binnen Nederland erkend. De supervisoren geven aan het einde van de supervisie hiertoe een verklaring af over duur en aantal sessies. De supervisie kan individueel of als groep worden afgesproken.

Jan Heijkoop Groningen hsadvies@noord.bart.nl                      www.hsadvies.nl
Ineke Knol Nijeveen info@inekeknol.nl                                www.inekeknol.nl
Jan Teensma Born (Geleen) jan@praktijkpalet.nl                            www.praktijkpalet.nl
ArnoldVermeulen Delft info@arnoldvermeulen                         www.arnoldvermeulen.nl
Henry Marshall Amsterdam inpeace@inpeacenet.com                    www.inpeacenet.com
Mipo Descheemaecker Rutte m.descheemaeker@planet.nl

Alleen formeel geregistreerde supervisoren zijn door PsyCares geaccrediteerd als zij bovendien beschikken over kennis van, ervaring en affiniteit met therapie en counseling.

Ook kun je een supervisor zoeken via de LVSC https://www.lvsc.eu/begeleider

Wilt u zich registeren als supervisor bij PsyCares?

Neem dan contact op met het secretariaat of zend uw CV naar secretariaat@psycares.nl

Supervisie

Wanneer er voor accreditatie aanvullende supervisie is gewenst, is het van belang op een aantal zaken te letten.

  • Alleen Supervisoren die zijn geaccrediteerd bij LVSC komen in aanmerking om supervisie te geven.
  • Daarnaast mag supervisie worden gevolgd bij een door het opleidingsinstituut gekwalificeerde supervisor, die hiervoor een aparte bevoegdheid heeft ontvangen als supervisor en meestal LVSC is gecertificeerd.

Dit doet niets af aan de kwaliteit van andere vormen van begeleiding, zoals persoonlijke coaching, praktijkbegeleiding en/of leertherapie. Maar de werkmethode en -structuur is dan anders.

In supervisie wordt altijd met schriftelijke inbreng (vooraf) gewerkt. Daarin komen cliëntcasussen en leervragen aan de orde. Ook wordt altijd een schriftelijk reflectieverslag (achteraf) gemaakt. Een standaard supervisietraject is meestal 10 sessies met een regelmaat van 1 maal per 2 a 3 weken.

Wanneer iemand zich als counsellor nog wil ontwikkelen op methodische competenties, ligt het voor de hand een supervisor te kiezen, die ook therapeut of counselor is. Deze kan dan in de supervisie werken aan je methodische kwaliteiten, zoals toepassen diagnose- en begeleidingsplannen.